Rybářství Hluboká »

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Rybářství Hluboká cz. s.r.o. sídlem Tyršova 681, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 280 87 992 (dále správce), zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje pro firemní účely v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv písemně zrušit na adrese hluboka@rybarstvi.cz. Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým údajům, právo na jejich opravu, právo na vysvětlení a odstranění závadného stavu. Dále mám právo požadovat informace o rozsahu evidovaných údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a nechat tyto aktualizovat, opravit nebo požadovat výmaz těchto osobních údajů (právo být zapomenut). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mám pávo se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce eviduje osobní údaje za účelem:

  • rozesílání novinek: e-mailová adresa. Vzhledem k dobrovolné povaze přihlášení respondenta k odběru novinek, budou uvedené osobní údaje evidovány na dobu neurčitou a to do odvolání souhlasu se zpracováním. Databázi e-mailových adres správce využívá pouze za uvedeným účelem a neposkytuje ji žádné další osobě či subjektu.

  • zobrazení referenčních úlovků ze sportovního rybolovu: osobní fotografie s úlovkem. Vzhledem k dobrovolné povaze zasílání úlovků a povaze veřejně přístupného obsahu webu, budou fotografie evidovány a zveřejněny na dobu neurčitou a to do odvolání souhlasu se zpracováním.

  • vydání oprávnění k rybolovu: viz obchodní podmínky, odstavec 9.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Milena Vávrová, tel.: +420 387 789 411, e-mail: hluboka@rybarstvi.cz