Rybářství Hluboká »

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Souhlasím, aby společnost Rybářství Hluboká cz. s.r.o. sídlem Tyršova 681, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 280 87 992 (dále správce), zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje pro firemní účely v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv písemně zrušit na adrese rybarstvi@hluboka.cz. Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým údajům, právo na jejich opravu, právo na vysvětlení a odstranění závadného stavu. Dále mám právo požadovat informace o rozsahu evidovaných údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a nechat tyto aktualizovat, opravit nebo požadovat výmaz těchto osobních údajů (právo být zapomenut). V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mám pávo se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce eviduje následující osobní údaje - e-mail za účelem rozesílání novinek a obchodních sdělení, osobní fotografie za účelem zobrazení referenčních úlovků ze sportovního rybolovu. Tyto údaje budou správcem evidovány po dobu 20 let nebo do odvolání souhlasu se zpracováním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Milena Turčanová, tel.: +420 387 789 411, e-mail: hluboka@rybarstvi.cz