Rybářství Hluboká » Rybníky »

Historie rybníkářství

Historie rybníkářství

Ilustrační foto (Rybářství Hluboká - historie rybníkářství)
Procházka historií chovu ryb na území dnešní České republiky je především výpravou za lidmi, kteří za ním stáli, kteří jej formovali a kteří svou pílí, nadáním, vědomostmi a osobní angažovaností jej v určité době nazývané Zlatým věkem dovedli na samý evropský vrchol.

Na přelomu 11. a 12. století se na našem území zakládají první ojedinělé rybníky. Teprve od poloviny 14. století přibývá archivních dokladů dokumentujících promyšlené budování rybníků. V pozadí tohoto rozvoje stál ideově především sám Karel IV., který osobně podporoval jejich výstavbu. Konec 15. a celé 16. století lze charakterizovat jako Zlatý věk českého a moravského rybníkářství. Začínají se budovat celé nové soustavy různě velkých rybníků, ekonomickou sílu produkce ryb rychle rozpoznala nejen šlechta, ale i jednotlivá svobodná města a to dávalo výstavbě rybníků vpravdě křídla.

Jednu z prvních ucelených rybničních soustav vybudoval na panství Hluboká nad Vltavou Vilém z Pernštejna, velký rybníkářský nadšenec (mající ovšem tyto aktivity ekonomicky velmi dobře vyhodnoceny jako mimořádně ziskové). Roku 1490 převzal do zástavy panství, ihned začal s rozšiřováním a budováním rybníků a brzo vytvořil první ucelenou rybniční soustavu jižních Čech. Hlavním rybníkem soustavy se stal pětisethektarový Bezdrev, rozšířený patrně již v roce 1492. Bezdrev zadržel silný přítok Netolického potoka a proti povodni byl zajištěn velice důkladným bezpečnostním přepadem. Svým umístěním má Bezdrev charakter údolní nádrže. Bezdrevská voda se rozváděla dále do jiných rybníků a sádek.


V druhé polovině 16. století intenzita budování rybníků polevila, velké soustavy byly již postaveny. Nicméně i v této době se objevila mimořádná postava českého rybníkářství - Jakub Krčín z Jelčan, který se věnoval převážně výstavbě rybníků na Třeboňsku. Stavební boom v budování rybníků trval celé 15. a část 16. století. Z této Zlaté doby se však české a moravské rybníkářství začátkem 17. století velice rychle propadlo do silného útlumu, v němž zůstalo po více než dvě století. Teprve v průběhu druhé poloviny 19. století začalo postupně docházet k renesanci rybníkářství.


Vznik Československé republiky v roce 1918 nabídl chovu ryb perspektivu rozvoje, mezi první kroky patří založení podniku Státní lesy a statky, mezi které byly postupně začleňovány rybníky o rozloze 11.900 ha. Nicméně k těmto plochám však nepatří hlubocké rybníky, ty byly stále v majetku schwarzenberského panství.


1.1.1950 vzniká v Hluboké nad Vltavou Státní rybářství. Do správy Státního rybářství je předáno 2.675 ha rybníků, k tomu přibývá v roce 1953 dalších 510 ha rybníků od města Českých Budějovic a 115 ha od kláštera ve Vyšším Brodě. Státní rybářství hospodaří na rybnících do konce roku 1993, kdy privatizací vznikly nové společnosti.


1.1.1994 vzniká společnost Rybářství Hluboká a.s. Hospodaří na cca 2660 ha, kromě tradičního chovu ryb provozuje sportovní rybolov ve třech vlastních rybářských revírech či provozuje myslivost ve dvou vlastních honitbách. K 31.8.2008 se společnost transformovala na novou společnost.


2.9.2008 vzniká společnost Rybářství Hluboká cz. s.r.o. Společnost navazuje na tradici v chovu ryb v rybnících, hospodaří na 2 552 ha rybníků. Provozování myslivosti ve dvou honitbách a sportovního rybolovu ve čtyřech rybářských revírech je vyhledávanou a hospodářsky významnou aktivitou.