Myslivost

Ilustrační foto (Rybářství Hluboká - myslivost)

Honitba Rybářství Hluboká cz. s.r.o. se nachází v malebném podhůří Šumavy v přilehlém okolí rybníka Dehtář na okraji Českobudějovické pánve. Celková výměra honitby 513 ha se skládá z orné půdy, luk, pastvin, lesní půdy, vodní plochy a ostatních ploch.

Rybářství Hluboká cz. s.r.o. provozuje myslivost za účelem komerčního využití poplatkového odstřelu vodní pernaté zvěře. Atraktivnost honitby zvyšuje odchov divokých kachen na rybnících Nový u Čakova, Zběhov a Posměch. V této honitbě se loví např. liška obecná, vrána obecná, straka obecná, kormorán velký, holub hřivnáč, husy, lyska černá, kachna divoká, polák velký, polák chocholačka.

Lov divokých kachen

Lov divokých kachen je prováděn na třech rybnících v několika lečích. Velikost rybníků je 3, 10 a 50 hektarů. Lov je prováděn převážně z loveckých stanovišť vybudovaných na vodní hladině. Lovci jsou rozváženi na tato stanoviště pomocí lodí. Optimální počet lovců je 6-14 (nejlépe 10). Množství ulovených kachen je závislé na střelecké dovednosti lovců, neboť lov kachen je obtížnější, nežli lov bažantů (rychlost letu, různá výška, počasí, vítr), a na tom, zda je hon prováděn na počátku nebo ke konci sezóny.

Lov probíhá podle zvyklostí a tradic české myslivosti, což znamená, že po příjezdu a kontrole dokladů lovci nastupují spolu s personálem a psovody za zvuku uvítacích Dykových fanfár. Poté jsou lovci rozvezeni na lovecká stanoviště, kde začíná vlastní lov. Leče se střídají a ulovené kachny dohledávají lovečtí psi.

V poledních hodinách je přestávka na oběd a občerstvení v přírodním zázemí honitby u rybníka, kde probíhá lov. Po občerstvení se nastupuje k dalším lečím. Po ukončení lovu a dohledávce ulovené zvěře je dle tradic připraven výřad a ukončení spolu s fanfárami a vyhlášením krále honu.

Kachna březňačka

Společnost Rybářství Hluboká cz. s.r.o. produkuje kachňata kachny divoké, která pochází z uznaného a osvědčeného chovného hejna.