Rybářství Hluboká » Rybníky »

Chovné rybníky

Chovné rybníky

Ilustrační foto (Rybářství Hluboká - chovné rybníky)

Společnost Rybářství Hluboká cz. s.r.o. navázala na tradici v chovu ryb v rybnících, hospodaří na 2 552 ha rybníků a patří mezi největší společnosti v České republice v chovu sladkovodních ryb.

Rybník Blatec

V blízkosti obce Dívčice, zhruba 20 km západně od Českých Budějovic, nacházíme rybniční soustavu Vodňanské pánve, jejíž součástí je rybník Blatec. Jeho rozloha činí 103 ha. Rybník plní především chovnou funkci a slouží k produkci ryb, především kaprů.

Rybník Bezdrev

Rybářství Hluboká - chovný rybník Bezdrev Je třetím největším rybníkem nejen v Jihočeském kraji, ale tak v České republice. Zaujímá plochu o velikosti 424,6 ha a produkcí ryb se řadí mezi první místa. Jedná se o největší rybník v okrese České Budějovice a spadá do katastru města Zliv. Hráz je dlouhá 400 metrů a vysoká 7,8 metrů, hloubka na nejhlubším místě dosahuje až sedmi metrů. Rybník je napájen Soudným potokem, což je přítok Vltavy.


Kromě tradičního kapra zde najdete celou řadu druhů ryb, jako je štika, amur, lín, sumec, atd. Rybník Bezdrev se loví jednou za 2 roky (každý lichý rok) a při této příležitosti se konají na hrázi rybníka Jihočeské rybářské slavnosti, kde je pro vás připraven kromě samotného výlovu i doprovodný program.


Rybník Dehtář

Rybářství Hluboká - chovný rybník Dehtář Obrovský rybník na Dehtářském potoce se se svými téměř 261 ha řadí mezi 10 největších rybníků v České republice. Jeho zemní hráz je téměř 10 m vysoká a 234 m dlouhá. Uprostřed rybníka se nachází ostrov. Dehtář pro svou velkou rozlohu i výhodnou polohu v krajině poskytuje výborné podmínky pro vodní ptactvo, proto je rybník zařazen do území chráněných ptačích oblastí NATURA 2000.


Rybník Munický

Rybářství Hluboká - chovný rybník Munický Munický rybník se nachází jižně od Hluboké nad Vltavou, jeho rozloha činí 118,5 ha, je napájen Munickým potokem a soustavou stok vedoucích z nedalekého rybníka Bezdrev. Na jižní straně rybníka se nachází ZOO Ohrada, která využívá rybniční plochy v rámci některých výběhů, především vodního ptactva. Díky rovinatému okolí jsou kolem tohoto rybníka oblíbené procházky či výlety na kolech. Výlov se koná 1x za 2 roky (každý sudý rok) v rámci Jihočeských rybářských slavností a jsou vždy atraktivní podívanou.


Rybník Volešek

Rybářství Hluboká - chovný rybník Volešek Rybník Volešek nese jméno až od 19. století, předtím se jmenoval „Plástovický“. Rybník byl založen za pernštejnské kolonizace Hlubockých blat a napájí ho umělé strouhy. Jeho rozloha činí 142 ha a nachází se u malebné vesničky Plástovice.


výlovy rybníků

Mezi tradiční podzimní události patří zajisté výlovy rybníků. Mezi nejzajímavější okamžik patří ráno, v tuto dobu je pohled z hráze na práci rybářů nejatraktivnější. Další informace a termíny výlovů rybníků naleznete zde.