Rybářství Hluboká »

Dotační projekty

Dotační projekty

Spolufinancováno Evropskou unií

Kompenzace 2024 Rybářství Hluboká cz. s.r.o.

Předmětem projektu je podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, která umožní podniku akvakultury kompenzovat ekonomické ztráty, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí.

Převažující cíl projektu:

Kompenzace, v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027, aktivita 08.02.05.02.21.04.

Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie.

Vybavení Rybářství Hluboká, 6. Výzva 2023

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro obsluhu chovu ryb, používané při výlovech ryb a při údržbě travních a rákosových porostů v rybnících.

Převažující cíl projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury, v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027, aktivita 08.02.05.02.21.02.

Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie.

Vybavení pro akvakulturu - Rybářství Hluboká, 12. Výzva 2023

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro obsluhu chovu ryb:
● vybavení pro přepravu personálu, ryb, materiálu pro chov ryb a hnoje,
● rybářská síť pro výlovy ryb,
● sila pro uskladnění obilí pro zakrmování ryb.

Převažující cíl projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury, v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027, aktivita 08.02.05.02.21.02.

Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie.

Kompenzace 2023 Rybářství Hluboká cz. s.r.o.

Předmětem projektu je podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, která umožní podniku akvakultury kompenzovat ekonomické ztráty, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. 

Převažující cíl projektu:

Kompenzace, v rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027, aktivita 08.02.05.02.21.04.

Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie.
EU Operační program Rybářství

Nákladní automobil, sítě - 21. kolo


Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/22_021/0001473

Předmětem projektu je pořízení 1 kusu nákladního automobilu nad 12 tun v provedení třístranný sklápěč využívaného k dopravní obsluze chovu ryb, tj. převozu živých ryb a materiálu (statková hnojiva, zemní materiály). Dále pořízení rybářských sítí pro zajištění výlovů ryb z rybníků.

Převažující cíl projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

Zásobníky krmiva - 21. kolo


Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/22_021/0001472

Předmětem projektu je pořízení 3 kusů sil pro uskladnění krmiva a krmení ryb v rybnících.

Převažující cíl projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

PICK UP, VYPLAVOVACÍ LODĚ, AERÁTORY - 18. KOLO


Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001210

Předmětem projektu je pořízení 1 kusu dopravního prostředku do 3,5 tuny s ložnou plochou pro obsluhu chovu ryb žadatele, pořízení plastové vyplavovací lodě pro krmení ryb a pořízení aerátorů pro prokysličení vody v rybnících a sádkách.

Převažující cíl projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.

Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

MALOTRAKTOR A ŠIKMÝ NAKLADAČ, 18. KOLO

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001211

Předmětem projektu je pořízení malotraktoru s přívěsným vozíkem pro zefektivní manipulace s materiálem pro výlovy ryb a nakládku ryb na sádkách, a pořízení šikmého nakladače pro výlovy ryb ze sádek.

Převažující cíl projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

TRAKTOR S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SILO, LODĚ - 19. KOLO

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/21_019/0001387

Předmětem projektu je pořízení traktoru s návěsem a přídavnými stroji, který umožní zajistit nakládku a přepravu materiálu pro rybníkářskou činnost a ryb, a také umožní zajistit údržbu hrází. Dále je předmětem projektu pořízení sila pro uskladnění krmiva a vyplavovacích lodí pro krmení ryb.

Převažující cíl projektu:

Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

AUTOMOBIL DO 3,5T S LOŽNOU PLOCHOU - PICK-UP, 2KS (13. KOLO)

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000731


Předmětem projektu je pořízení 2 kusů dopravního prostředku do 3,5 tuny s ložnou plochou pro obsluhu chovu ryb žadatele, a pořízení rybářské sítě - nevodu.

Cíl a výsledek projektu:

Zajištění dopravní obsluhy chovu ryb – převoz personálu, rybářského vybavení, materiálu, a zajištění rybářských sítí pro výlovy ryb.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

AUTOMOBIL DO 3,5T S LOŽNOU PLOCHOU - VALNÍK (13. KOLO)

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000732


Předmětem projektu je pořízení dopravního prostředku do 3,5 tuny s ložnou plochou v provedení valník, přívěsného vozíku a vybavení
pro obsluhu chovu ryb - beden pro přepravu ryb a aerátorů.

Cíl a výsledek projektu:

Zajištění dopravní obsluhy chovu ryb – převoz personálu, živých ryb, rybářského vybavení, materiálu, a pořízení aerátorů pro provzdušňování vody.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

RYBÁŘSKÉ LODĚ A SÍŤ, 14. KOLO

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000859


Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zajištění výlovů ryb – plastových rybářských lodí a rybářské sítě.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízené vybavení umožní realizovat výlovy ryb z rybníků v rámci zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

VYBAVENÍ PRO RYBÁŘSTVÍ 2018

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000602


Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zajištění výlovů ryb - mobilního dieslového agregátu pro zajištění výlovů rybníků bez elektrické přípojky, plovoucího čerpadla a aerátorů.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízené vybavení umožní zefektivnit výlovy ryb a zajistit odpovídající životní podmínky rybě v lovišti.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

AUTOMOBIL DO 3,5 TUNY S LOŽNOU PLOCHOU, RYBÁŘSKÉ SÍTĚ

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000401


Předmětem projektu je pořízení dopravního prostředku do 3,5 tuny s ložnou plochou pro obsluhu chovu ryb žadatele, a pořízení rybářských sítí.

Cíl a výsledek projektu:

Zajištění dopravní obsluhy chovu ryb - převoz personálu, rybářského vybavení, materiálu, a zajištění rybářských sítí pro výlovy ryb.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL NAD 12T
S HYDRAULICKOU RUKOU, BEDNY NA RYBY

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000400


Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12t v provedení třístranný sklápěč s hydraulickou rukou a přepravních beden pro transport živých ryb.

Cíl a výsledek projektu:

Zajištění dopravní obsluhy chovu ryb - převozu vylovených ryb, rybářského vybavení (lodí) a materiálu (statková hnojiva, zemní materiály).


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

RYBÁŘSKÉ LODĚ, LODNÍ MOTORY

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000399


Předmětem projektu je pořízení rybářských lodí (dvoušpicích ocelových pramic a vyplavovacích lodí), a lodních motorů.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízené vybavení umožní zajistit krmení ryb, kontrolní odlovy ryb, kontrolní odběry vod a výlovy ryb.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

Nákup lodí 2015

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15-001/0000019


Předmětem projektu je nákup 4 kusů 6-ti m vypravovacích lodí pro krmení ryb.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízení lodí umožní zefektivnění rybářské výroby, udržení stávající produkce ryb a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o..


Na projekt je poskytnuta podpora z Operačního programu Rybářství.

Modernizace dopravy a nákup aerátorů 2015

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15-001/0000021


Předmětem projektu je nákup terénního automobilu do 3,5 t s možností pohonu všech kol, který bude sloužit k přepravě osob, materiálu a ryb v rámci společnosti. Dále potom nákup 4 kusů aerátorů, které budou sloužit k zabezpečení dostatku kyslíku v rybnících.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízení automobilu a areátorů umožní zefektivnění rybářské výroby, udržení stávající produkce ryb a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o..


Na projekt je poskytnuta podpora z Operačního programu Rybářství.