Rybářství Hluboká »

Dotační projekty

Dotační projekty

EU Operační program Rybářství

AUTOMOBIL DO 3,5T S LOŽNOU
PLOCHOU - PICK-UP, 2KS (13. KOLO)

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000731


Předmětem projektu je pořízení 2 kusů dopravního prostředku do 3,5 tuny s ložnou
plochou pro obsluhu chovu ryb žadatele, a pořízení rybářské sítě - nevodu.

Cíl a výsledek projektu:

Zajištění dopravní obsluhy chovu ryb – převoz personálu, rybářského
vybavení, materiálu, a zajištění rybářských sítí pro výlovy ryb.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního
a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

AUTOMOBIL DO 3,5T S LOŽNOU
PLOCHOU - VALNÍK (13. KOLO)

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000732


Předmětem projektu je pořízení dopravního prostředku do 3,5 tuny
s ložnou plochou v provedení valník, přívěsného vozíku a vybavení
pro obsluhu chovu ryb - beden pro přepravu ryb a aerátorů.

Cíl a výsledek projektu:

Zajištění dopravní obsluhy chovu ryb – převoz personálu, živých ryb,
rybářského vybavení, materiálu, a pořízení aerátorů pro provzdušňování vody.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního
a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

RYBÁŘSKÉ LODĚ A SÍŤ, 14. KOLO

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000859


Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zajištění výlovů
ryb – plastových rybářských lodí a rybářské sítě.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízené vybavení umožní realizovat výlovy ryb z rybníků v rámci
zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního
a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

VYBAVENÍ PRO RYBÁŘSTVÍ 2018

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_012/0000602


Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zajištění výlovů ryb - mobilního dieslového
agregátu pro zajištění výlovů rybníků bez elektrické přípojky, plovoucího čerpadla a aerátorů.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízené vybavení umožní zefektivnit výlovy ryb a zajistit odpovídající životní podmínky rybě v lovišti.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního
a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

AUTOMOBIL DO 3,5 TUNY S LOŽNOU
PLOCHOU, RYBÁŘSKÉ SÍTĚ

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000401


Předmětem projektu je pořízení dopravního prostředku do 3,5 tuny s ložnou
plochou pro obsluhu chovu ryb žadatele, a pořízení rybářských sítí.

Cíl a výsledek projektu:

Zajištění dopravní obsluhy chovu ryb - převoz personálu, rybářského
vybavení, materiálu, a zajištění rybářských sítí pro výlovy ryb.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního
a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL NAD 12T
S HYDRAULICKOU RUKOU, BEDNY NA RYBY

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000400


Předmětem projektu je pořízení nákladního automobilu nad 12t v provedení třístranný
sklápěč s hydraulickou rukou a přepravních beden pro transport živých ryb.

Cíl a výsledek projektu:

Zajištění dopravní obsluhy chovu ryb - převozu vylovených ryb, rybářského
vybavení (lodí) a materiálu (statková hnojiva, zemní materiály).


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního
a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

RYBÁŘSKÉ LODĚ, LODNÍ MOTORY

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000399


Předmětem projektu je pořízení rybářských lodí (dvoušpicích
ocelových pramic a vyplavovacích lodí), a lodních motorů.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízené vybavení umožní zajistit krmení ryb, kontrolní
odlovy ryb, kontrolní odběry vod a výlovy ryb.


Na projekt je poskytnuta podpora Evropské unie, Evropského námořního
a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

Nákup lodí 2015

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15-001/0000019


Předmětem projektu je nákup 4 kusů 6-ti m vypravovacích lodí pro krmení ryb.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízení lodí umožní zefektivnění rybářské výroby, udržení stávající produkce ryb
a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o..


Na projekt je poskytnuta podpora z Operačního programu Rybářství.

Modernizace dopravy a nákup aerátorů 2015

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15-001/0000021


Předmětem projektu je nákup terénního automobilu do 3,5 t s možností pohonu všech kol,
který bude sloužit k přepravě osob, materiálu a ryb v rámci společnosti. Dále potom nákup
4 kusů aerátorů, které budou sloužit k zabezpečení dostatku kyslíku v rybnících.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízení automobilu a areátorů umožní zefektivnění rybářské výroby, udržení stávající
produkce ryb a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o..


Na projekt je poskytnuta podpora z Operačního programu Rybářství.