Rybářství Hluboká »

Dotační projekty

Dotační projekty

EU Operační program Rybářství

Nákup lodí 2015

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15-001/0000019


Předmětem projektu je nákup 4 kusů 6-ti m vypravovacích lodí pro krmení ryb.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízení lodí umožní zefektivnění rybářské výroby, udržení stávající produkce ryb a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o..


Na projekt je poskytnuta podpora z Operačního programu Rybářství.

Modernizace dopravy a nákup aerátorů 2015

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/15-001/0000021


Předmětem projektu je nákup terénního automobilu do 3,5 t s možností pohonu všech kol, který bude sloužit k přepravě osob, materiálu a ryb v rámci společnosti. Dále potom nákup 4 kusů aerátorů, které budou sloužit k zabezpečení dostatku kyslíku v rybnících.

Cíl a výsledek projektu:

Pořízení automobilu a areátorů umožní zefektivnění rybářské výroby, udržení stávající produkce ryb a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Rybářství Hluboká cz. s.r.o..


Na projekt je poskytnuta podpora z Operačního programu Rybářství.