Rybářství Hluboká »

Podmínky registrace

Podmínky registrace

Odesláním vyplněného formuláře souhlasím, aby společnost Rybářství Hluboká cz. s.r.o. sídlem Tyršova 681, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 280 87 992 zpracovala mnou poskytnuté osobní údaje pro firemní účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoliv písemně zrušit na adrese hluboka@rybarstvi.cz. Beru na vědomí, že mám právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.